"STAWIAMY NA JAKOŚĆ" 

Skaynet - Internet Radiowy

- Twój operator telekomunikacyjny -

Projekt POIG

"Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu" POIG.08.04.00-30-525/10

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  

Więcej informacji »


30.09.2011r. w Warszawie podpisaliśmy umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowanie naszego projektu budowy sieci bezprzewodowego Internetu w powiecie krotoszyńskim.


Projekt Skaynet: 

"Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu" 

POIG.08.04.00-30-525/10


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


W ramach realizacji projektu utworzona zostanie nowa dedykowana infrastruktura teleinformatyczna, zapewniająca dostęp do szerokopasmowego Internetu. Głównym celem projektu jest zapewnienie do szerokopasmowego Internetu o przepustowości gwarantowanej min. 2Mb/s. Odbiorcy końcowi usługi znajdować się będą w miejscowościach gmin Krotoszyn, Rozdrażew, Zduny (łącznie 13 miejscowości: Chachalnia, Tomnice, Smoszew, Dąbrowa, Dzielice, Jasne Pole, Różopole, Henryków, Chwałki, Rozdrażewek, Wolenice, Dębowiec, Ustków). Zwiększenie wykorzystania ICT na wymienionych wyżej terenach przyczyni się nie tylko do rozwoju polskiej gospodarki - spotęguje dodatkowo niewykorzystany do tej pory potencjał mieszkańców, a zatem przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Celem szczegółowym będzie zmniejszenie dystansu pomiędzy mieszkańcami małych miejscowości i miast, jakie nastąpi dzięki umożliwieniu im dostępu do sieci.


www.europa.eu  /  www.poig.gov.pl  /  www.mrr.gov.pl  /  www.wwpe.gov.pl     

Skaynet  -  Internet Radiowy  -  Stabilny i Niezawodny  -  Standard 5 GHz 

© SKAYNET, ALL RIGHTS RESERVED